بروزترین بانک کتاب ایران, خرید اینترنتی کتاب, بانک کتاب, افبا بانک کتاب پایتخت | بزرگترین و به روز ترین سایت فروش آنلاین کتاب هر کتابی که شما بخواین در کمترین زمان تهیه و ارسال میشه تلفن تماس : 66409497 -021 http://ersaleketab.mihanblog.com 2018-03-20T19:10:08+01:00 text/html 2017-09-02T08:42:46+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی دانلود رایگان گام به گام یازدهم رشته انسانی انتشارات منتشران http://ersaleketab.mihanblog.com/post/144 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 51, 0);">فروش کتاب<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">راهنمای گام به گام یازدهم رشته انسانی</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product-category/%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات منتشران</a></span></span>&nbsp;چاپ 1396 آغاز شد….</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b>بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا قسمتی از این کتاب را به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b>بزودی نمونه کار قرار خواهد گرفت.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b><img class="aligncenter wp-image-9269" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2016/02/download-zip.ico" alt="download-link" width="101" height="101" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b>برچسب ها :</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">کتاب گام به گام یازدهم رشته انسانی منتشران</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">گام به گام یازدهم رشته انسانی منتشران</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">حل المسائل کتاب های درسی</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">گروه مولفان</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات منتشران</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="box-sizing: border-box;">Review</span>&nbsp;by&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/author/admin/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 100, 150); transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); outline: 0px;">PaytakhteKetab</a></b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><b>خرید اینترنتی بانک کتاب پایتخت</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="box-sizing: border-box;">امتیاز :</span>&nbsp;<img class="stars" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" alt="5 Stars" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></b></font></p></div> text/html 2017-05-24T11:14:29+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی کتاب ده آزمون زیست شناسی انتشارات تخته سیاه http://ersaleketab.mihanblog.com/post/143 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">سلام</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 51, 0);">فروش کتاب<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">ده آزمون زیست شناسی کنکور تخته سیاه</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product-category/%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات تخته سیاه</a></strong></span>&nbsp;چاپ ۱۳۹۶ آغاز شد….</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا قسمتی از این کتاب را به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">بزودی نمونه کار قرار خواهد گرفت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><img class="aligncenter wp-image-9269" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2016/02/download-zip.ico" alt="دانلود رایگان قسمتی از کتاب" width="101" height="101" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">برچسب ها :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">کتاب ۱۰ آزمون زیست شناسی کنکور انتشارات تخته سیاه</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">ده ۱۰ آزمون زیست شناسی کنکور تخته سیاه</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">زیست شناسی تخته سیاه</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">…………..</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/10-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(43, 46, 87); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات تخته سیاه</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><strong style="box-sizing: border-box;">Review</strong>&nbsp;by&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/author/admin/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 100, 150); transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); outline: 0px;">PaytakhteKetab</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak">خرید اینترنتی بانک کتاب پایتخت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><strong style="box-sizing: border-box;">امتیاز :</strong>&nbsp;<img class="stars" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" alt="5 Stars" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></p></div> text/html 2017-04-25T11:26:22+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی کتاب آزمون جامع شبیه سازی کنکور زیست شناسی به روش تک رقمی ها کلک معلم http://ersaleketab.mihanblog.com/post/142 <div><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">سلام</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 51, 0);">فروش کتاب<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</strong></span></font><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/40-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85/" target="" title="">بیست آزمون زیست شناسی شبیه ساز کنکور به روش تک رقمی ها</a><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 51, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;|&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات کلک معلم</a></strong></span>&nbsp;چاپ ۱۳۹۶ آغاز شد….</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا قسمتی از این کتاب را به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">بزودی نمونه کار قرار خواهد گرفت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><img class="aligncenter wp-image-9269" src="http://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2016/02/download-zip.ico" alt="download-link" width="101" height="101" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">برچسب ها :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.paytakhteketab.com/product/40-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%da%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">کتاب آزمون زیست شناسی به روش تک رقمی ها</a>,&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product/40-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%da%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">آزمون زیست شناسی</a>,&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product/40-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%da%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">پوریا آیتی</a>,&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product/40-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%da%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">سروش مرادی</a>,&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product/40-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%da%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات کلک معلم ساجدی</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><strong style="box-sizing: border-box;">Review</strong>&nbsp;by&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/author/admin/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">PaytakhteKetab</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak">خرید اینترنتی بانک کتاب پایتخت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><strong style="box-sizing: border-box;">امتیاز :</strong>&nbsp;<img class="stars" src="http://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" alt="5 Stars" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></p></div></div> text/html 2017-03-28T03:07:10+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی دی وی دی جمع بندی زیست شناسی آفبا مطابق با کنکور 96 http://ersaleketab.mihanblog.com/post/141 <p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">سلام</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><span data-mce-style="color: #993300;">فروش دی وی دی&nbsp;<strong><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">جمع بندی زیست شناسی</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product-category/%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A8%D8%A7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product-category/%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A8%D8%A7/">بنیاد دانش بنیان آفبا</a></strong>&nbsp;</span>با ویرایش جدید آغاز شد....</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا قسمتی از این دی وی دی&nbsp;را به صورت کاملا رایگان مشاهده و دانلود&nbsp;کنید.</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">تعداد : 8 حلقه</font></p><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: center;"><a href="http://aparat.com/66483838" target="_blank" data-mce-href="http://aparat.com/66483838"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000"><img class="aligncenter size-full wp-image-9269" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/04/download-movie.png" alt="download-link" data-mce-src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/04/download-movie.png" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></font></a></h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;<br></font></h4><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold">برچسب ها :</font></p><h6 style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">دی وی دی جمع بندی زیست آفبا</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">بنیاد دانش بنیان آفبا</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">جمع بندی زیست شناسی</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">پدرام فرهادیان</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a8%d8%a7/">بنیاد دانش بنیان آفبا</a></font></h6><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-size: 15px;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><div style="font-size: 15px;"><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>Review</strong>&nbsp;by&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/author/admin/" data-mce-href="https://www.paytakhteketab.com/author/admin/">PaytakhteKetab</a></font></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px;"><font face="Mihan-IransansBold">خرید اینترنتی بانک کتاب پایتخت</font></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong>امتیاز :</strong>&nbsp;<img class="stars" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" alt="5 Stars" data-mce-src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" style="height: auto; max-width: 100%;"></font></p></div> text/html 2017-03-05T09:59:14+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی میکرو زیست شناسی دهم انتشارات گاج منتشر شد http://ersaleketab.mihanblog.com/post/140 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight">سلام</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 51, 0);">فروش کتاب<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">زیست شناسی دهم میکرو</a>&nbsp;|<a href="https://www.paytakhteketab.com/product-category/%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">&nbsp;انتشارات گاج</a></strong></span>&nbsp;چاپ ۱۳۹۶ آغاز شد….</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight">بر روی آیکون زیر کلیک کنید تا قسمتی از این کتاب را به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: center; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><a href="http://dl.paytakhteketab.com/zist-10-micro-gaj.zip" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansLight"><img class="aligncenter wp-image-9269" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2016/02/download-zip.ico" alt="download-link" width="101" height="101" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight">برچسب ها :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight"><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">کتاب زیست شناسی دهم میکرو گاج</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">زیست شناسی دهم میکرو گاج</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">دهم میکرو گاج</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">حمیدرضا زارع</a>,&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">انتشارات گاج</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; text-align: right; line-height: 1.6em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight"><strong style="box-sizing: border-box;">Review</strong>&nbsp;by&nbsp;<a href="https://www.paytakhteketab.com/author/admin/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(32, 142, 60); text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">PaytakhteKetab</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight">خرید اینترنتی بانک کتاب پایتخت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 7px; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-IransansLight"><strong style="box-sizing: border-box;">امتیاز :</strong>&nbsp;<img class="stars" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/five-stars.png" alt="5 Stars" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; transition: all 0.2s linear;"></font></p></div> text/html 2016-12-26T06:25:55+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی تغییر محتوای کتب درسی مقطع یازدهم http://ersaleketab.mihanblog.com/post/139 <h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 40px; margin: 1.2em 0px 0.6em; font-size: 34px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-IransansBold">تغییر محتوای کتب درسی مقاطع یازدهم و دوازدهم</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه محتوای کتب‌ درسی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سال تحصیلی آینده تغییر می کند گفت: کتب جدید مربوط به «محیط زیست»، «سلامت» و توجه به «بهداشت نوجوانان و جوانان» است.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، درخصوص «تغییرات کتاب‌های درسی در سال تحصیلی آینده،» اظهار داشت: بحث محتوایی مربوط به پایه‌های یازدهم و دوازدهم است.<br style="box-sizing: border-box;">وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با زمان‌بندی که داریم و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تولید محتوا کنیم.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان اضافه کرد: درحال حاضر گروه‌های شورای برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌ها مشغول برنامه‌ریزی و تالیف هستند و امیدواریم وقتی به بهمن ماه سال جاری رسیدیم، بتوانیم تالیف کتب یاد شده را قسمت به قسمت بر روی سامانه اعتباربخشی قرار دهیم تا معلمان، صاحب‌نظران و کارشناسان درخصوص قسمت‌های تولید شده اظهارنظر کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی متذکر شد: پس از دریافت نظر کارشناسان و معلمان، در نهایت بتوانیم اسفند ماه به جمع‌بندی نهایی برسیم و بعد در اردیبهشت سال آینده به آماده‌سازی و بازبینی نهایی بپردازیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">وی درخصوص «محتوای جدید کتب درسی سال تحصیلی آینده»، تصریح کرد: در این خصوص همان برنامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است؛ دروس جدیدی که در دوره متوسطه وارد کرده‌ایم؛ شامل «درس تفکر و سواد رسانه‌ای» و کار و کارآفرینی» بود و در حال حاضر کتاب‌های «انسان، سلامت و محیط زیست» و «خانواده و معیشت» را در دستور کار داریم؛ البته شاید نام این کتب تغییر پیدا کند، اما موضوع آنها مربوط به محیط زیست، سلامت و بخصوص رویکرد و توجه به بهداشت و سلامت نوجوانان و جوانان در آستانه ازدواج است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">حجت‌الاسلام و المسلمین محمدیان عنوان کرد: بحث دیگر مهارت‌های زندگی یا سبک زندگی اسلامی است و آماده‌سازی دانش‌آموز برای پذیرش مسئولیت‌های خانواده است که این موارد در سال تحصیلی جاری تصویب شده و برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تولید خواهد شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px !important;"><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">بانک کتاب</font></a></p> text/html 2016-12-08T08:33:09+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی مجموعه کتاب های شب امتحان http://ersaleketab.mihanblog.com/post/138 <h2 style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; line-height: 40px; margin: 1.2em 0px 0.6em; font-size: 34px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: center; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold">مجموعه کتاب های شب امتحان انتشارات خیلی سبز</font></h2><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">سلام</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">دوستان عزیزی که تا این لحظه لای کتاب درسی شون رو باز نکردن میخوام کتاب توپ بهتون معرفی کنم</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); word-wrap: break-word;">انتشارات خیلی سبز</a>&nbsp;یک سری کتاب با عنوان&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/" style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); word-wrap: break-word;">شب امتحان</a>&nbsp;چاپ و منتشر کرده</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">تمامی این کتاب ها در بروز ترین فروشگاه اینترنتی کتاب یعنی&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/" style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); word-wrap: break-word;">بانک کتاب پایتخت</a>&nbsp;هم اکنون موجود و قابل خرید میباشد</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">توی متن زیر این کتاب ها رو بصورت کلی بهتون معرفی میکنم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">کتاب شب امتحان&nbsp;از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">۱-</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">های</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نوبت</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">اول:</strong>&nbsp;آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">الف) آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">های طبقه</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">بندی</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">شده:</strong>&nbsp;آزمون‌های شمارهء ۱ و ۲ را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم. بنابراین شما به راحتی می‌توانید پس از خواندن هر فصل از درس‌نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">ب) آزمون طبقه</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">بندی</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نشده:</strong>&nbsp;آزمون شمارهء ۳ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم تا یک آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">۲-</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">های</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نوبت</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">دوم:</strong>&nbsp;آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">الف) آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">های طبقه</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">بندی</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">شده:</strong>&nbsp;آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۷ را که برای نوبت دوم طرح شده‌اند هم طبقه‌بندی کرده‌ایم. با این کار باز هم می‌توانید پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره دارند در واقع در این بخش، شما ۴ آزمون کامل را می‌بینید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">ب) آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">های طبقه</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">بندی</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نشده:</strong>&nbsp;آزمون‌های شمارهء ۸ تا ۱۲ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم؛ پس، در این بخش با ۵ آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">۳-</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">پاسخ</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نامهء</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">تشریحی</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">آزمون</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">ها:</strong>&nbsp;در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرهء کامل کسب کنید، برایتان نوشته‌ایم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">۴-</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">درس</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">‌</strong><strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">نامهء</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">کامل</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">شب</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px;">امتحانی:</strong>&nbsp;این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند&nbsp; در این قسمت تمام آن‌چه را که شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان زیست‌شناسی (۱) نیاز دارید، تنها در ۳۹ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: right; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><font face="Mihan-IransansBold">ضمنا از لینک زیر میتونید قسمتی از این کتاب ها رو دانلود و یا کتاب ها بصورت آنلاین خریداری کنید</font></p><p style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; margin: 0px 0px 15px; text-align: center; line-height: 1.65em; font-size: 13px !important;"><a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86/" style="box-sizing: border-box; border-radius: 7px; text-decoration: none; transition: all 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); word-wrap: break-word;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000">www.paytakhteketab.com/shabe-emtehan</font></a></p> text/html 2016-12-04T07:55:04+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی بانک کتاب و خرید اینترنتی کتاب http://ersaleketab.mihanblog.com/post/137 <div><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>سرانجام انتظار ها به پایان رسید و فاگوزیست پیش چاپ و توزیع شد</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>دوستان رشته ی تجربی و منتظران کتاب فاگوزیست پیش سلام</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>بالاخره بعد از یک مدت طولانی کتاب&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product/%d9%81%d8%a7%da%af%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c1/" data-mce-href="http://www.paytakhteketab.com/product/%d9%81%d8%a7%da%af%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c1/">فاگوزیست پیش 1</a>&nbsp;نوشته استاد&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D9%81%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/" data-mce-href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D9%81%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/">فردین جوادی</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D9%81%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/" data-mce-href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%D9%81%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/">انتشارات فاگو</a>&nbsp;به چاپ رسید.</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>شما دوستان عزیز میتونید به راحتی از سایت&nbsp;<a href="http://www.paytakhteketab.com/" data-mce-href="http://www.paytakhteketab.com/">بانک کتاب پایتخت&nbsp;</a>این کتاب رو سفارش بدین و در کمترین زمان ممکن اونو تحویل بگیرین</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>در ضمن نمونه کار هم گذاشتیم برای دانلود رایگان</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><b>برای خرید این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید</b></p><p style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px;"><a href="http://www.paytakhteketab.com/product/%d9%81%d8%a7%da%af%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c1/" data-mce-href="http://www.paytakhteketab.com/product/%d9%81%d8%a7%da%af%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c1/"><b><font color="#000000">www.paytakhteketab.com/fagozist-pish-1</font></b></a></p></div> text/html 2016-02-08T07:48:24+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی خرید کتاب http://ersaleketab.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-IransansBold;">سلام</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b>شما دوستان عزیز به راحتی میتونید کتاب های خود را انتخاب و سفارش دهید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b>حتما به سایت&nbsp;</b></font><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold">بانک کتاب پایتخت</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;برای&nbsp;</b></font><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">خرید کتاب</font></a><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;های خود سر بزنید</b></font></div><div><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="" title=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">www.paytakhteketab.com</font></div></a></div> text/html 2015-12-04T10:37:58+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی فروش موج آزمون شیمی پایه در فروشگاه بانک کتاب پایتخت آغاز شد http://ersaleketab.mihanblog.com/post/135 <font face="Mihan-IransansBold">این کتاب بی نظیر رو میتونین از طریق سایت&nbsp;</font><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold">بانک کتاب پایتخت</font></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;به راحتی هر چه تمام خریداری کنید</font><div><font face="Mihan-IransansBold">ضمنا میتونید قسمتی از <font color="#ff0000">کتاب</font> رو به راحتی <font color="#ff6666">دانلود </font>کنید</font></div><div><a href="http://www.paytakhteketab.com/product/موج-آزمون-شیمی-پایه-الگو/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/11/moj-azmoon-shimi-paye-olgoo.jpg?454834" alt=""></a></div> text/html 2015-10-14T08:09:49+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی فروش دی وی دی های گروه آموزشی رایان شروع شد http://ersaleketab.mihanblog.com/post/134 <font face="Mihan-IransansBold">سلام</font><div><font face="Mihan-IransansBold">دی وی دی های موسسه رایان مطابق با کنکور<font color="#cc6600"> 95</font> وارد بازار شد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">برای خرید این دی وی ها و یا دانلود قسمتی از دی وی دی ها میتونین به&nbsp;</font><a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/"><font face="Mihan-IransansBold">سایت</font></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;زیر سر بزنید</font></div><div><a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="http://www.paytakhteketab.com/product-category/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/">www.paytakhteketab.com</a></div> text/html 2015-08-28T10:26:31+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی بانک کتاب پایتخت|ارسال رایگان کتاب درسی و کنکوری و درسی ، خرید آنلاین کتاب http://ersaleketab.mihanblog.com/post/133 <a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="_blank" title="بانک کتاب پایتخت"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/381/1141772/paytakhteketab.jpg" alt="بانک کتاب پایتخت"></a> text/html 2015-07-31T04:10:15+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی دانلود کاملا رایگان دی وی دی های آفبا http://ersaleketab.mihanblog.com/post/132 <b><font face="Mihan-IransansBold">سلام</font></b><div><b><font face="Mihan-IransansBold">برای مشاهده ی رایگان قسمتی از دی وی دی های&nbsp;</font></b><a href="http://www.paytakhteketab.com/product-category/دی-وی-دی-های-آفبا/" target="_blank" title=""><font size="5" face="Mihan-Iransans">آفبا</font></a><b><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;روی آیکون زیر کلیک کتید.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aparat.com/66483838" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/04/download-movie.png" alt=""></a></div> text/html 2015-07-31T03:43:49+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی فروش اینترنتی کتاب فاگوزیست سال دوم دبیرستان http://ersaleketab.mihanblog.com/post/131 <font face="Mihan-IransansBold"><b>سلام</b></font><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>ما با یه جلد دیگه از کتاب های فاگوزیست برگشتیم</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>این شما و این هم فاگوزیست سال دوم دبیرستان-مطابق با کنکور 96</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>روی عکس کتاب کلیک کنید و نمونه کار کتاب رو دانلود کنید</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>نام کتاب : فاگوزیست سال دوم دبیرستان</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>انتشارات : سایه گستر</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>مولف : فردین جوادی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>سال چاپ : 1395</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><b>قیمت : 34000 تومان</b></font></div><div><a href="https://www.paytakhteketab.com/product/%D9%81%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/03/fagozist-1-sal2-fardin-javadi.jpg" alt=""></a></div><div><br></div> text/html 2015-07-31T03:05:45+01:00 ersaleketab.mihanblog.com امید اسماعیلی ارسال سریع کتاب http://ersaleketab.mihanblog.com/post/130 <b><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff6666">سلام</font></b><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">مگه میشه <font color="#ff0000">؟</font></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">مگه داریم <font color="#ff0000">؟</font></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">خودتون امتحان کنید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ارسال سفارش های تهران در کمتر از <font color="#ff0000">24</font> ساعت</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ارسال سفارش های شهرستان حداکثر <font color="#ff0000">48</font> ساعت با پست پیشتاز</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4">ارسال سفارش های شهرستان در کمتر از <font color="#ff0000">6</font> روز با پست سفارشی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font color="#ff6666">نکته ی آخر </font>: اگه اینترنتی و بالای <font color="#ff0000">100</font> هزار تومن خرید کنی تازه بهت <font color="#ff0000">10</font> درصد تخفیف هم میدیم</font></b></div><div><a href="http://www.paytakhteketab.com/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.paytakhteketab.com/wp-content/uploads/2015/06/takhfif2.jpg" alt=""></a></div>